Forældreaften

Hvert år i september måned afholder vi forældremøde for skolens 1g-klasser. Efter en velkomst fra rektor og en rundvisning på skolen mødes elever og forældre med klassens lærere. Her præsenterer lærerne deres fag og I får nyttige informationer om livet som elever og forældre på Midtfyns Gymnasium.