Fødselsdagfesten?

8058Fødselsdagsfesten – som tidligere var Midtfyns Gymnasiums største fest – vil i skoleåret 2018/19 blive til noget helt andet. At det bliver en fest for elever og forældre, hersker der ingen tvivl om. Og det er også sikkert at festen arrangeres således at skolen bevarer traditionen for at det sker i fællesskab mellem elever og ansatte.

Men formen? Ja, den er i spil. Så glæd dig til en anderledes festlig oplevelse næste skoleår.

Overskuddet fra festen går fortsat til at støtte skolens almenkulturelle aktiviteter.